Kwalifikacje - Specjalistyczny Gabinet Ginekologiczno Położniczy Paweł Rzymski

Przejdź do treści

Menu główne:

Kwalifikacje


Praca zawodowa i naukowa:
1996-1997 Stypendium naukowe Uniwersytet w Perugii, Włochy
1997-1998 Stypendium naukowe na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie, Niemcy
2000 - Dyplom Lekarza
2001-2008 - specjalizacja w zakresie położnictwa i ginekologii
2003 - uzyskanie tytułu doktora nauk medycznych
2009 - adiunkt w Klinice Zdrowia Matki i Dziecka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
2013 - uzyskanie tytułu doktora habilitowanego nauk medycznych
2017 - od tego roku Zastępca Koordynatora (Ordynatora) w Klinice Zdrowia Matki i Dziecka, Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny w Poznaniu, Oddziały Izby Przyjeć, Położniczo-Ginekologiczny II i Diagnostyczno-Obserwacyjny
2022 - uzyskanie tytułu Profesora, zatrudnienie na stanowiski profesora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu


Nagrody, wyróżnienia, certyfikaty:
2000 - ukończenie Akademii Medycznej z wyróżnieniem
2002 - wyróżnienie na XVII Europejskim Kongresie Ginekologii i Położnictwa, Praga, Czechy
2003 - Certyfikat kursu ultrasonografii piersi PTU
2005 - nagroda zespołowa JM Rektora UM w Poznaniu
2006 - tytuł Amicus Studentorum na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu

Staże naukowe i szkolenia międzynarodowe:
1.1.staż naukowy w  Frauenklinik, Evangleisches Krankenhauses Hagen-Haspe, Hagen, Niemcy, 1-30.06.2019 roku,
1.2.Frauenklinik Universitätsklinikums Augsburg, Niemcy, staż naukowy, 28-29.06.2017
1.3.Frauenklinik Universitätsklinikums Augsburg, Niemcy, staż naukowy, 17-19.10.2017
1.4.Universita degli Studi di Perugia, Perugia, Włochy, 1.10.1996-2.9.1997 –stypendium naukowe, w tym 30 dniowy staż naukowy w Klinice Urologii
1.5.Humboldt Universitat zu Berlin, Berlin, Niemcy – 01.10.1997-28.02.1998, stypendium naukowe w semestrze zimowym.

Publikacje naukowe z międzynarodowych czasopismach:
 1. Rzymski P., Drews K., Nowak-Markwitz E., Spaczyński M.: "Serum interleukin-6 (IL-6) level as a prognostic marker in patients with ovarian cancer". Immunol Lett 2000, 73:(2,3), 244
 2. Drews K., Nowak-Markwitz E., Rzymski P.: "Microheterogeneity of ?1-acid glycoprotein (AGP) in trophoblasic disease", Immunol Letters 2000, 73:(2,3), 104
 3. Rzymski P.: "Medical Internet in Poland. Prospective study on Internet use by physicians and patients." J Telemedicine Telecare 2001, 7:6, 344-347
 4. Wysocki P, Rzymski P, Mackiewicz A. Official Website of an immunological meeting - How to prepare a reliable service and who is a potential user? - Experience from the Efis 2000 Meeting. Proccedings of EFIS 2000, Monduzzi Editore, Italy, 857-863
 5. Rzymski P., Woźniak J., Opala T., Wilczak M., Sajdak S.: "Anaphylactic reaction to methylene blue dye after laparoscopic chromopertubation". Int J Gynecol Obstet 2003, 81:1, 71-72
 6. Opala T., Drews K., Rzymski P., Woźniak J., Sajdak S.: "Evaluation of soluble intracellular adhesion molecule-1 (sICAM-1) in benign and malignant ovarian masses" Eur J Gynaecol Oncol 2003, 24:3-4, 255-257
 7. Woźniak J., Rzymski P., Opala T., Wilczak M., Sajdak S.,: Comparison of cervical dysplasia treatment with leep-loop method and CO2 laservaporisation. Proc SPIE Bellingham, USA 2003, 5229, 147-150
 8. Woźniak J., Rzymski P., Opala T., Wilczak M., Sajdak S.,: Leczenie zmian męskich narządów płciowych laserem CO2 i NdYAG. Proc SPIE Bellingham, USA 2003, 5229, 139-141
 9. Woźniak J, Rzymski P, Opala T. Influence of estradiol on soluble ICAM-1 concentrations in endometrial epithelial cell culture. Immunol Lett 2003, 87:1-3, 288-9
 10. Rzymski P, Woźniak J, Opala T, Sajdak S, Drews K. Soluble intracellular adhesion molecule-1 in patients with pelvic tumors. Immunol Lett 2003, 87, 1-3, 222
 11. Rzymski P., Woźniak J., Opala T., Sajdak S., Wilczak M. "Evaluation of soluble intracellular adhesion molecule 1 and CA-125 in patients with tumour of the ovary". Int J Gynecol Cancer 2003, 13:1 Suppl, 60
 12. Rzymski P., Woźniak J., Szymczak M., Opala T, Sajdak S, Wilczak M. Morphologic score and CA-125, sICAM-1, TNF alpha receptors p55 and p75 estimation in suspicious ovarian masses. Ultrasound Obstet Gynecol 2003, 22:S1, 106
 13. Rzymski P, Opala T, Wilczak M, Woźniak J, Sajdak S. "Sserum Tumour Necrosis Factor alpha p55/p75 ratio and ovarian cancer detection" Int J Gynecol Obstet 2005, 88:3, 292-298
 14. Opala T, Rzymski P, Wilczak M, Woźniak J. Evaluation of soluble Tumour Necrosis Factor alpha receptors p55 and p75 in ovarian cancer patients. Eur J Gynecol Oncol 2005, 26:1, 43-46
 15. Rzymski P, Opala T, Wilczak M, Woźniak J, Winconek-Oberc U. Evaluation of Internet use in health promotion in pregnant and non-pregnant women. Health Promotion Theoretical and Practical Aspects, ed: Gozdek N, Sygit M, Lublin 2005, 377-381
 16. Opala T, Rzymski P, Pischel I, Wilczak M, Woźniak J. Efficacy of 12 weeks supplementation of a botanical extract based weight loss formula on body weight, body composition and blood chemistry in healthy, overweight subjects - a randomized double-blind placebo controlled clinical trial. Eur J Med Res 2006, 11:8, 343-350
 17. Rzymski P, Wilczak M, Pięta B, Opala T, Woźniak J. Evaluation of Internet use in university education by midwifery students. Med Inform Internet Med 2006, 31:3, 219-226
 18. Pięta B, Wilczak M, Opala T, Piskorz-Szymandera M, Stanek A, Rzymski P, Pawlak M. Analysis of psychosocial factors In wmoen with breast diseases. Pol J Environ Stud 2007, 16:5A, 399-403
 19. Rzymski P. Tumor Necrosis Factor alpha receptors p55 and p75 and ovarian cancer - state-of-the-art research and clinical implications. Arch Med. Sci 2005, 1, 1:3-7
 20. Rzymski P., Skórzewska A., Opala T.: Changes in ultrasound shear wave elastography properties of normal breast during menstrual cycle.  Clinical and Experimental Obstetrics and Gynecology 2011; 2:137-142
 21. Rzymski P., Skórzewska A., Skibińska-Zielińska M., Opala T. Factors influencing breast elasticity measured by the ultrasound Shear Wale elastography - preliminary results.  Archives of Medical Science 2011; 7:127-133.
 22. Rzymski P., Wilczak M., Opala T. Influence of sex hormones in women on breast elasticity measured by shear wale sonoelastography.  Gynecological Endocrinology 2011; e-pub: 1-5
 23. Rzymski P., Wysocki PJ., Kycler W., Opala T. Correlation between insulin resistance and breast elasticity heterogeneity measured by shear wale elastography in premenopausal women - a pilot study. Archives of Medical Science 2011; 6: 1017-1022.
 24. Rzymski P., Opala T. Morphological analysis of breast cystic lesions in shear wave elastography. Współczesna Onkologia 2011; 4:208-212
 25. Rzymski P., Opala T. Elastography as a new diagnostic tool to detect breast cancer - evaluation of research and clinical applications. Przegląd Menopauzalny 2011; 5:357-362
 26. Rzymski P., Kubasik M., Opala T. Use of shear wave sonoelastography in capsular contracture before and after secondary surgery: report of two cases. Journal of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery 2011; 64:e309-312
 27. Rzymski P., Kubasik M., Gaca M., Opala T. Is the shear wave sonographic elastography correlated with breast pain after breast augmentation with silicone implant an indication of inflammatory activity? A preliminary report. Videosurgery and other Miniinvasive Techniques 2011; 4:217-225
 28. Paweł Rzymski, Ivo Pischel, Frank Conrad, Thomas Zwingers, Piotr Rzymski, Tomasz Opala. The bioavailability of calcium in the form of pyruvate, carbonate, citrate-malate in healthy postmenopausal women. Eur. Food Res. Technol. 2016; 242; 45-50
 29. Piotr Rzymski, Przemysław Niedzielski, Barbara Poniedziałek, Paweł Rzymski, Joanna Pacyńska, Lidia Kozak, Piotr Dąbrowski. Free-ranging domestic cats are characterized by increased metal content in reproductive tissues. Reprod. Toxicol. 2015; 58; 54-60
 30. Katarzyna Tomczyk, Paweł Rzymski, Maciej Wilczak. Have we achieved progress in tocolytic treatment? - results of a retrospective cohort study in a tertiary university hospital.
  Ginek. Pol. 2015; 86; 504-508
 31. Piotr Rzymski, Katarzyna Tomczyk, Paweł Rzymski, Barbara Poniedziałek, Tomasz Opala, Maciej Wilczak. Impact of heavy metals on the female reproductive system. Ann. Agric. Environ. Med. 2015; 22; 259-264
 32. Piotr Rzymski, Paweł Rzymski, Katarzyna Tomczyk, Przemysław Niedzielski, Karol Jakubowski, Barbara Poniedziałek, Tomasz Opala. Metal status in human endometrium: Relation to cigarette smoking and histological lesions. Environ. Res. 2014; 132; 328-333
 33. Piotr Rzymski, Przemysław Niedzielski, Paweł Rzymski, Barbara Poniedziałek, Katarzyna Tomczyk, Tomasz Opala. On the presence of aluminium in human endometrial tissue and potential factors that may influence it - a pilot study. J. Med. Sci 2014; 83; 326-332
 34. Izabela Rzymska, Paweł Rzymski, Maciej Wilczak, Anna Włoszczak-Szubzda, Mirosław J. Jarosz, Michał Musielak. The influence of passive and active moral training on medical university on changes of students' moral competence index - results from randomized single blinded trial. Ann. Agric. Environ. Med. 2014; 21; 161-166
 35. Paweł Rzymski, Maciej Wilczak, Adam Malinger, Anna Włoszczak-Szubzda, Mirosław Jerzy Jarosz, Tomasz Opala. The interaction between menstrual cycle, Tumour Necrosis Factor alpha receptors and sex hormones in healthy non-obese women - results from an observational study. Ann. Agric. Environ. Med. 2014;21;571-575
 36. Paweł Rzymski, Maciej Wilczak, Tomasz Opala. Uterosubvesical fistula as a cause of infertility. Int. J. Gynecol. Obstet. 2014; 126; 92-93


Publikacje naukowe z polskich czasopismach recenzowanych:
 1. Rzymski P., Wilczak M., Szpakowska-Rzymska I., Sajdak S., Opala T.: "Ocena zmian układu moczowego w urografii w wybranych schorzeniach ginekologicznych". Pol Przegl Radiol 2000, 65:1, 49-55
 2. Rzymski P., Drews K., Nowak-Markwitz E., Spaczyński M: "Evaluation of interleukin-6 (IL-6) levels in patients with ovarian cancer" Pol J Gynaecol Invest 2000, 3:2, 119-23
 3. Rzymski P., Wilczak M., Spaczyński M.:"Endoskopia ginekologiczna w Wielkopolsce w latach 1988-1998" Gin Pol 2001, 72:7, 547-552
 4. Kokot P., Rzymski P., Wilczak M., Szpakowska-Rzymska I., Sajdak S., Opala T.: "Zmiany obserwowane we wlewie kontrastowym jelita grubego u pacjentek ze schorzeniami ginekologicznymi." Gin Pol 2001, 72:8, 634-641
 5. Rzymski P., Szpakowska-Rzymska I., El Yubi R., Wilczak M., Sajdak S., Opala T.: "Współwystępowanie wad żeńskich narządów płciowych z anomaliami rozwojowymi układu moczowego" Gin Pol 2001, 72:2, 67-72
 6. Rzymski P., Szpakowska-Rzymska I., Wilczak M., Warenik-Szymankiewicz A., Sajdak S.: "Zmiany w mammografii i ultrasonografii gruczołów sutkowych u kobiet poddanych hormonalnej terapii zastępczej" Gin Pol 2001, 72:10, 809-815
 7. Rzymski P., Wilczak M.: "Ocena wykorzystania internetu jako źródła informacji fachowej przez ginekologów i położników". Gin Pol 2001, 72:9, 750-754
 8. Rzymski P., Wilczak M., Szpakowska-Rzymska I., Sajdak S.: "Przeszłość położnicza a zmiany obserwowane w mammografii i ultrasonografii gruczołów sutkowych" Pol Przegl Ginekol 2000, 1:3,117-120
 9. Rzymski P., Woźniak J., Opala T.: "Wydzielanie rozpuszczalnej formy międzykomórkowych cząsteczek adhezyjnych typu 1 (sICAM-1) w hodowli komórek ludzkiego endometrium. Wiad Lek 2003, 56:9-10
 10. Rzymski P., Woźniak J., Opala T., Sajdak S., Drews K.: "Ocena stężeń sICAM-1 oraz CA-125 w surowicy pacjentek z guzami przydatków - doniesienia wstępne." Gin Pol 2002, 74:11, 1090-1095
 11. Opala T., Woźniak J., Rzymski P., Chmaj-Wierzchowska K., Drews K., Wilczak M.: "Ocena stężeń sICAM-1 w surowicy kobiet z zagrażającym poronieniem - doniesienie wstępne". Przegl Ginekologiczno- Położniczy 2003, 3:1, 31-34
 12. Opala T., Rzymski P., Stanek R., Winconek-Oberc U., Woźniak J., Wilczak M.: "Wykorzystanie zasobów internetu dotyczących położnictwa i ginekologii przez pacjentki." Gin Prakt 2003, 73:4, 28-31
 13. Rzymski P., Wilczak M.: "Internet - nowe narzędzie ginekologa i położnika u progu XXI wieku". Gin Prakt 2000,46:1, 24-28
 14. Rzymski P., Opala T, Sajdak S.: "Czy XXI wiek erą e-Ginekologii?" Gin Prakt 2001, 60:7, 22-25
 15. Rzymski P., Szpakowska-Rzymska I., Czerniak T., Opala T.: " Doświadczenia internetowej strony Pracowni Radiologii Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego Akademii Medycznej w Poznaniu." Gin Prakt 2001, 60:7, 26-28
 16. Rzymski P., Woźniak J., Opala T., Sajdak S.: "Możliwości wykorzystania Internetu w perinatologii". Klin Perinat Ginekol 2002, 36, 404-407
 17. Opala T., Woźniak J., Chmaj-Wierzchowska K., Rzymski P., Winconerk-Oberc U., Wilczak M.: "Farmakologiczne metody leczenia kłykcin kończystych". Gin Prakt 2003, 73:4, 16-18
 18. Opala T., Rzymski P., Wilczak M., Woźniak J., Drews K., Sajdak S. Przydatność oznaczania stężeń CA-125, rozpuszczalnych cząsteczek ICAM-1, rozpuszczalnego receptora p55 i p75 TNF? w prognozowaniu zakresu pierwotnej operacji chorych z rakiem jajnika. Przegl Ginekologiczno Położniczy 2004, 4:2, 71-76
 19. Rzymski P, Opala T, Woźniak J, Drews K, Sajdak S. Ocena stężeń rozpuszczalnych międzykomórkowych molekuł adhezyjnych typu 1 (sICAM-1) u kobiet z guzami niezłośliwymi jajników. Gin Pol 2004, 76:10, 785-792
 20. Więznowska-Mączyńska K, Wilczak M, Rzymski P, Woźniak J, Opala T. Wpływ wieku, miejsca zamieszkania i wykształcenia na podejście pacjentek do badania ginekologicznego i na częstość wizyt u ginekologa. Przegl Ginekologiczno-Położniczy 2004, 4:4, 185-189
 21. Rzymski P, Woźniak J, Wilczak M, Opala T, Sajdak S. Porównanie ultrasonografii i oznaczania stężeń CA-125, receptorów p55 i p75 TNF? w różnicowaniu guzów przydatków. Ultrasonografia 2005, 21, 82-87
 22. Rzymski P, Pięta B, Woźniak J, Wilczak M, Opala T. Ocena wybranych czynników warunkujących mastalgię u kobiet - doniesienie wstępne. Przegl Ginekologiczno-Położniczy 2005, 5:3, 111-114
 23. Pięta B, Rzymski P, Wilczak M, Juszczyk L, Opala T. Ocena wpływu szkolenia na skuteczność badania palpacyjnego gruczołu piersiowego - wyniki badania z pojedynczo ślepą próbą na fantomach. Przegl Ginek Położniczy 2006, 6:2, 99-104
 24. Pilaczyńska-Szczęśniak Ł, Rzymski P, Pischel I. Influence of combined botanical extract preparation on body composition - results from double blind randomized clinical trial. Arch Med Sci 2006, 2:3, 171-178
 25. Stanek R, Wilczak M, Woźniak J, Rzymski P, Winconek-Oberc U, Stanek AM, Opala T. Wykorzystanie zasobów Internetu w pracy zawodowej położnych. Pol Przegl Nauk o Zdrowiu 2006, 7:2, 111-115
 26. Buks J, Kampioni M, Wilczak M, Rzymski P, Opala T. Ocena stężeń złuszczonych międzykomórkowych molekuł adhezyjnych typu 1 (sICAM-1) u kobiet z niepłodnością pierwotną. Przegl Ginekol Położniczy 2007, 7:1, 7-12
 27. Wilczak M, Rzymski P, Stryjakowska K, Stanek R, Opala T. Highly elevated levels of the antigen Ca-125 associated with inflammatory abdominal masses. Arch Med Sci 2007, 3,3, 278-180
 28. Wilczak M, Stanek R, Rzymski P, Woźniak J, Opala T. Ocena poziomu Ca-125 u pacjentek z guzami przydatków. Przegl Ginekol Położniczy 2007, 7:2, 49-54
 29. Stanek A, Wilczak M, Rzymski P, Czerniak T, Opala T. Test jako narzędzie ewaluacji. Pol Prz Nauk Zdr 2007, 1:10, 25-32
 30. Pilaczyńska-Szczęśniak Ł, Rzymski P, Pischel I. Wpływ złożonego wyciągu roślinnego na stężenia lipidów, glukozy, leptyny I homocysteiny we krwi. Wyniki randomizowanego badania klinicznego z podwójnie ślepa próbą. Herba Polonica 2007, 53:4, 45-56
 31. Opala T, Woźniak J, Rzymski P, Chmaj-Wierzchowska K, Winconek-Oberc U, Wilczak M. "Rola czynników immunologicznych w poronieniach nawykowych", Gin Prakt 2003, 74:5, 2-4
 32. Rzymski P, Opala T, Woźniak J, Wilczak M. "Rola międzykomórkowych molekuł adhezyjnych typu 1 (ICAM-1) w biologii nowotworów jajnika." Przegl Ginekologiczno Położniczy 2003,3:3,143-149
 33. Paweł Rzymski, Maciej Wilczak, Tomasz Opala. Elastografia gruczołu piersiowego - nowa jakość w diagnostyce czy technologiczna bańka mydlana. Post. Hig. Med. Dośw. 2014; 68; 1180-1183
 34. Witold Kycler, Anna Kubiak, Paweł Rzymski, Maciej Wilczak, Maciej Trojanowski, Magdalena Roszak, Anna Włoszczak-Szubzda, Izabela Rzymska. Impact of selected environmental factors on attendance in the Breast and Cervical Cancer Early Detection Programme in the Wielkopolska Province of Poland during 2007-2012.Ann. Agric. Environ. Med.2017, 24, 3, 467-471, 
 35. Barbara Poniedziałek, Paweł Rzymski, Małgorzata Pięt, Przemysław Niedzielski, Mirosław Mleczek, Maciej Wilczak, Piotr Rzymski.Rare-earth elements in human colostrum milk. Environ. Sci. Pollut. Res.2017, 24, 33, 26148-26154,
 36. Piotr Rzymski, Przemysław Niedzielski, Paweł Rzymski, Katarzyna Tomczyk, Lidia Kozak, Barbara Poniedziałek. Metal accumulation in the human uterus varies by pathology and smoking status. Fertil. Steril.2016, 105, 6, 1511-1518. 
 37. Katarzyna Paczkowska, Paweł Rzymski, Mikołaj Kubasik, Tomasz Opala. Sonoelastography in the evaluation of capsule formation after breast augmentation - preliminary results from a follow-up study. Arch. Med. Sci. 2016,  12, 4, 793-798, 
 38. Paweł Rzymski, Ivo Pischel, Frank Conrad, Thomas Zwingers, Piotr Rzymski, Tomasz Opala.The bioavailability of calcium in the form of pyruvate, carbonate, citrate-malate in healthy postmenopausal women. Eur. Food Res. Technol.2016, 242, 1, 45-50.
 39. Piotr Rzymski, Przemysław Niedzielski, Barbara Poniedziałek, Paweł Rzymski, Joanna Pacyńska, Lidia Kozak, Piotr Dąbrowski.Free-ranging domestic cats are characterized by increased metal content in reproductive tissues. Reprod. Toxicol.2015, 58, 54-60, 
 40. Katarzyna Tomczyk, Paweł Rzymski, Maciej Wilczak. Have we achieved progress in tocolytic treatment? - results of a retrospective cohort study in a tertiary university hospital. Ginek. Pol.2015, 86, 7, 504-508, 
 41. Piotr Rzymski, Katarzyna Tomczyk, Paweł Rzymski, Barbara Poniedziałek, Tomasz Opala, Maciej Wilczak. Impact of heavy metals on the female reproductive system. Ann. Agric. Environ. Med.2015, 22, 2, 259-264,
 42. Piotr Rzymski, Paweł Rzymski, Katarzyna Tomczyk, Przemysław Niedzielski, Karol Jakubowski, Barbara Poniedziałek, Tomasz Opala. Metal status in human endometrium: Relation to cigarette smoking and histological lesions. Environ. Res.2014, 132, 328-333.
 43. Izabela Rzymska, Paweł Rzymski, Maciej Wilczak, Anna Włoszczak-Szubzda, Mirosław J. Jarosz, Michał Musielak. The influence of passive and active moral training on medical university on changes of students' moral competence index - results from randomized single blinded trial. Ann. Agric. Environ. Med.2014, 21, 1, 161-166, 
 44. Paweł Rzymski, Maciej Wilczak, Adam Malinger, Anna Włoszczak-Szubzda, Mirosław Jerzy Jarosz, Tomasz Opala. The interaction between menstrual cycle, Tumour Necrosis Factor alpha receptors and sex hormones in healthy non-obese women - results from an observational study. Ann. Agric. Environ. Med.2014, 21, 3, 571-575,
 45. Piotr Rzymski, Przemysław Niedzielski, Barbara Poniedziałek, Katarzyna Tomczyk, Paweł Rzymski. Identification of toxic metals in human embryonic tissues. Arch. Med. Sci.2018, 14, 2, 415-421, .
 46. Barbara Poniedziałek, Przemysław Niedzielski, Lidia Kozak, Paweł Rzymski, Marcin Wachelka, Izabela Rzymska, Jacek Karczewski, Piotr Rzymski. Monitoring of essential and toxic elements in multi-ingredient food supplements produced in European Union.J. Consum. Prot. Food Saf.2018, 13 1, 41-48, 
 47. Barbara Poniedziałek, Piotr Rzymski, Małgorzata Pięt, Monika Gąsecka, Anna Stroińska, Przemysław Niedzielski, Mirosław Mleczek, Paweł Rzymski, Maciej Wilczak. Relation between polyphenols, malondialdehyde, antioxidant capacity, lactate dehydrogenase and toxic elements in human colostrum milk.Chemosphere 2018, 191, 548-554,
 48. Chmaj-Wierzchowska K, Rzymski P, Wojciechowska M, Parda I, Wilczak M. Health-realted quality of life (Nottingham Health Profile) in patients with endometriosis: correlation with clinical variables and self-reported limitations. Archives of Medical Science, 2020, 16, 3, 584-591  
 49. Burzyński Bartłomiej, Kwiatkowska Karolina, Sołtysiak-Gibała Zuzanna, Bryniarski Piotr, Przymuszała Piotr, Wlaźlak Edyta, Rzymski Paweł. Impact of stress urinary incontinence on female sexual activity. Eur. Rev. Med. Pharmacol. Sci. 2021, 25, 2, 643-653,
 50. Karolina Chmaj-Wierzchowska, Małgorzata Wojciechowska, Ilona Parda, Katarzyna Plagens-Rotman, Paweł Rzymski, Maciej Wilczak. How do health problems affect the quality and everyday life of patients with endometriomas? Clin. Exp. Obstet. Gynecol. 2020 : Vol. 47, nr 4, s. 571-575

Rozdziały w podręcznikach:
 1. Opala T., Woźniak J., Rabiega D, Rzymski P. "Epidemiologia i metody diagnostyczne" rozdz. w: "Ginekologia. Podręcznik dla położnych, pielęgniarek i fizjoterapeutów." PZWL Warszawa 2003, 133-136
 2. Więznowski J., Rzymski P. "Fizjologia i patologia seksualna kobiet" rozdz. w: "Ginekologia. Podręcznik dla położnych, pielęgniarek i fizjoterapeutów." PZWL Warszawa 2003, 182-189
 3. Rzymski P. "Zastosowanie Internetu w ginekologii i edukacji" rozdz. w: "Ginekologia. Podręcznik dla położnych, pielęgniarek i fizjoterapeutów." PZWL Warszawa 2003, 450-452
 4. Opala T., Woźniak J., Rzymski P. "Ginekologia. Materiały uzupełniające do podręcznika dla położnych, pielęgniarek i fizjoterapeutów. w: "Ginekologia. Podręcznik dla położnych, pielęgniarek i fizjoterapeutów." PZWL Warszawa 2003, CD-ROM 154MB, 12cm
 5. Rzymski P, Wilczak M, Opala T. Tumor Necrosis Factor Alpha Receptors p55 and p75 in Ovarian Cancer Detection - Hope or Myth? In: Tumor Markers Research Perspectives., (ed) Geoffrey A. Sinice, ISBN: 1-60021-423-1, Nova Science Publishers, Hauppauge, NY, USA, 2006
 6. Rzymski P, Wilczak M, Opala T. Tumor Necrosis Factor Alpha Receptors p55 and p75 in Ovarian Cancer Detection - Hope or Myth? In: Progress in Tumor Marker Research., (ed) Lee I. Swenson, ISBN: 1-60021-619-6, Nova Science Publishers, Hauppauge, NY, USA, 2006
 7. Bartosz Bilski, Marek Zmyślony, Paweł Rzymski, Dorota Polska, Karolina Chmaj-Wierzchowska, Stefan Sajdak.Czynniki szkodliwe, uciążliwe i niebezpieczne występujące na bloku operacyjnym. Narażenie personelu ochrony zdrowia na pole elektromagnetyczne.W: Higiena pracy w pielęgniarstwie i ratownictwie medycznym: Pod red.: Bartosza Bilskiego. Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, 2016 s. 324-337, p-ISBN: 978-83-7597-276-4 
 8. Paweł Rzymski, Mikołaj Kubasik, Izabela Rzymska, Maciej Wilczak. Sonoelastography and applanation tonometry in prediction of capsular formation after breast augmentation with silicone implants. W: Breast Implants: advancements, issues and insights. redakcja: Ed.: René Simon. New York : Nova Science Publishers, 2017, s. 1-12, e-ISBN: 978-1-53612-727-0

 
Copyright 2016. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego